Thứ bảy, 02/09/2023

Huyện Krông Pa tặng giấy khen cho Nhóm từ thiện Fly To Sky vì đã có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện Krông Pa

Huyện Krông Pa có 14 xã, thị trấn, trong đó có 9 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Giai đoạn 2021 – 2023, Nhóm từ thiện Fly To Sky cùng với các đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, phòng – chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa với tổng giá trị hơn 504 triệu đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cũng tặng Giấy khen cho tập thể Nhóm từ thiện Fly To Sky và các tập thể, cá nhân có liên quan vì đã có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2023.

Quyên góp Liên hệ