Thứ bảy, 30/09/2023

Hội LHTN Việt Nam Quận Bình Tân trao tặng Giấy khen cho tập thể Nhóm Từ thiện Fly To Sky Chi nhánh TP. HCM trong công tác tổ chức Chương trình "Đổi sách lấy cây" năm 2023

Hội LHTN Việt Nam Quận Bình Tân trao tặng Giấy khen cho tập thể Nhóm Từ thiện Fly To Sky Chi nhánh TP. HCM trong công tác tổ chức Chương trình "Đổi sách lấy cây" năm 2023

Quyên góp Liên hệ