Thứ năm, 17/08/2023

Hội LHTN Quận Bình Thạnh trao tặng Giấy khen cho tập thể Chi nhánh TP. HCM đã có thành tích tốt trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh quận Bình Thạnh lần thứ 30

Hội LHTN Quận Bình Thạnh trao tặng Giấy khen cho tập thể Chi nhánh TP. HCM đã có thành tích tốt trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh quận Bình Thạnh lần thứ 30 năm 2023.

Quyên góp Liên hệ