Thứ ba, 17/01/2023

Dự án "Tủ sách bồ câu trắng" trao tại 400 cuốn sách, truyện cho 04 thư viện tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Nam, Nam Định, Nghệ An trong chương trình "Lì xì sách" năm 2023

Vừa qua, Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng”, Chi nhánh Gia Lai đã chuẩn bị và gửi tặng 400 cuốn sách, truyện các loại cho 04 thư viện, không gian đọc cộng đồng tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Nam, Nam Định, Nghệ An trong khuôn khổ chương trình “Lì xì sách” năm 2023. Đây là năm thứ 02 Nhóm triển khai chương trình
Các đơn vị được nhận sách gồm: Không gian đọc Hy Vọng (tỉnh Thái Bình); Không gian học tập cộng đồng huyện Quế Sơn (Thư viện Xanh) (tỉnh Quảng Nam); Thư viện Ngọc Tâm Thủy Tinh (tỉnh Nam Định); Thư viện miễn phí Thúy Nga (tỉnh Nghệ An).

Quyên góp Liên hệ