Thứ ba, 15/06/2021

Công bố đóng góp Chiến dịch "Anh hùng diệt khuẩn" - Đợt 14

        Thưa quý Công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các anh, chị!          
Thay mặt Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky, Ban Chủ nhiệm các Chi nhánh trực thuộc, Ban Tổ chức Chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn” - Đợt 14 chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức và cá nhân đã tham gia đóng góp cho Chiến dịch.      
Chúng tôi xin phép công bố danh sách những người đã ủng hộ chương trình trong danh sách dưới đây:

Quyên góp Liên hệ