Chủ nhật, 09/04/2023

Chứng từ trao tặng sách thuộc Dự án Tủ sách Bồ câu trắng đợt tháng 4 năm 2023

Vừa qua, Dự án Tủ sách Bồ câu trắng tại Gia Lai đã tiếp nhận 73 cuốn sách “Sống tiếp qua năm đầu tiên mất con: Những câu chuyện của các cha mẹ đang nhớ thương con” và 08 cuốn “Hồi ký của Hector Berlioz” từ các nhà tài trợ.

Qua đó phân bổ trao tặng cho các đơn vị gồm: Thư viện Dương Liễu (TP. Hà Nội), Không gian đọc Hy Vọng (tỉnh Thái Bình), Thư viện tử tế Mái ấm Giu Sê (tỉnh Gia Lai), Thư viện tỉnh Gia Lai và các thư viện tại các huyện tỉnh Gia Lai.

(Biên bản đang được cập nhật)

Ban Quản lý các Dự án cấp Tổng

Quyên góp Liên hệ