Thứ bảy, 20/03/2021

Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai tặng Giấy khen cho bà Lý Thị Hồng Trị - Phó Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên

Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai tặng Giấy khen cho bà Lý Thị Hồng Trị - Phó Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên

Quyên góp Liên hệ