Thứ bảy, 04/03/2023

Cập nhật tài chính & tài trợ Dự án Tủ sách Bồ câu trắng năm 2023

Dự án Tủ sách Bồ câu trắng là dự án thuộc lĩnh vực hỗ trợ giáo dục và phát triển văn hóa đọc cộng đồng, do Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai từ năm 2019. Dự án kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để trao tặng sách, thành lập các tủ sách, thư viện, không gian đọc tại các điểm dân cư; trường học, bệnh viện, lớp học vùng cao, biên giới; mái ấm, cơ sở bảo trợ xẽ hội; không gian đọc, thư viện cộng đồng khắp cả nước.

Bên cạnh việc trao tặng sách, thành lập các tủ sách, thư viện thì dự án còn phối hợp với các thầy cô, cán bộ quản lý tủ sách tổ chức các hoạt động, chương trình khuyến đọc, lan toả văn hoá đọc. Qua đó dự án mong muốn tạo thói quen đọc sách, tạo cơ hội được tiếp cận với sách, phát triển văn hóa đọc cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng trẻ em yếu thế, trẻ em vùng cao. Đồng thời dự án mong muốn nâng cao chất lượng, số lượng đầu sách, tủ sách, thư viện trường học, thư viện lớp học, từ đó tạo niềm hứng khởi khi đến trường, phát triển giáo dục cho trẻ.

Dự án tổ chức nhận quyên góp sách cũ và mới quanh năm, quy trình sau quyên góp chi tiết, đảm bảo kiểm tra được nguồn thu, phân loại đầu sách theo thể loại và độ tuổi, có bảo quản, quản lý được đầu sách. Bên cạnh đó Dự án cũng vận động cơ sở vật chất có liên quan như kệ sách, bàn đọc sách, đèn đọc sách,… để trao tặng đầy đủ, triển khai Dự án đạt hiệu quả cao hơn.

 

1. Khẩu hiệu hành động:

“Hãy cùng Tủ sách Bồ câu trắng nâng cao tỉ lệ đọc sách của người Việt!”

2. Mục tiêu hành động:

 • Giai đoạn 2023 – 2025, mỗi năm phấn đấu hỗ trợ thêm ít nhất 10.000 cuốn sách, trao tặng ít nhất 15 tủ sách – thư viện cho các trường học, lớp học vùng cao, mái ấm, hỗ trợ thêm ít nhất 5.000 trẻ em được tiếp cận với sách, truyện, xây dựng thói quen đọc sách.

3. Nội dung triển khai:

a. Vận động sách, cơ sở vật chất và nguồn lực để thực hiện Dự án:

 • Tập trung vận động nguồn lực từ cộng đồng, các nhà xuất bản, tác giả, cộng đồng đọc sách, yêu sách, đơn vị sản xuất, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí, sách, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác để thực hiện dự án.
 • Đẩy mạnh công tác vận động sách lẻ từ cộng đồng để có nguồn lực thường xuyên, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
 • Hằng năm đẩy mạnh việc tổ chức Chương trình “Đổi sách lấy cây” và thường xuyên tổ chức các chương trình, chiến dịch gây quỹ, vận động ủng hộ sách và nguồn lực để thực hiện Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng”.     
 • Hoàn thiện quy trình sau quyên góp chi tiết, đảm bảo kiểm tra được nguồn thu, phân loại đầu sách theo thể loại và độ tuổi, có bảo quản, quản lý được đầu sách.

          b. Thực hiện các Thư viện, tủ sách Bồ câu trắng và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển văn hóa đọc

 • Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, các đơn vị thụ hưởng để khảo sát, lựa chọn địa điểm để thành lập các tủ sách, thư viện, không gian đọc tại các điểm dân cư; trường học, bệnh viện, lớp học vùng cao, biên giới; mái ấm, cơ sở bảo trợ xẽ hội; không gian đọc, thư viện cộng đồng khắp cả nước.
 • Hằng năm, hằng quý lồng ghép vào Chương trình Công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững để hiện thực hóa mục tiêu của dự án.
 • Phối hợp với các thầy cô, cán bộ quản lý tủ sách tổ chức các hoạt động, chương trình khuyến đọc như “Ngày thứ 7 đọc sách”, “Vẽ tranh cùng sách”, “Diễn kịch cùng sách”, góp phần lan toả văn hoá đọc, tạo thói quen đọc sách, tạo cơ hội được tiếp cận với sách, phát triển văn hóa đọc cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng trẻ em yếu thế, trẻ em vùng cao.
 • Thường xuyên phối hợp với các tổ chức có kinh nghiệm, chuyên gia để tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đầu sách, tủ sách, thư viện, thu hút người đọc; tìm kiếm các mô hình thư viện hay để học hỏi, hoàn thiện và áp dụng hệ thống của Tủ sách Bồ câu trắng.

          c. Hỗ trợ sách cho cộng đồng

 • Bên cạnh việc thực hiện tủ sách, thư viện thì cần quan tâm đến việc hỗ trợ sách lẻ cho các thư viện cộng đồng, không gian đọc, thư viện cho các nhóm đối tượng thụ hưởng khắp cả nước.
 • Hằng năm tổ chức các chương trình như “Lì xì sách”, “Tết sách”,…; Phối hộ với các tác giả, nhà xuất bản để trao tặng các tựa sách nổi tiếng, sách truyền cảm hứng cho cộng đồng, sách kỹ năng sống, sách hỗ trợ đọc sách góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa, sống nhân văn và phát triển văn hoá đọc, thay đổi thói quen đọc sách trong cộng đồng.

          d. Phát triển truyền thông của Dự án

 • Nghiên cứu, tận dụng đa dạng các nền tảng truyền thông mạng xã hội hiện nay được giới trẻ tương tác, sử dụng nhiều để lan tỏa Dự án; Phân công thành viên phụ trách Fanpage và các kênh mạng xã hội của Dự án.
 • Tích cực triển khai các cuộc thi, trào lưu, xu hướng tích cực về sách, phát triển văn hóa đọc trên không gian mạng thu hút thành viên, tình nguyện viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng, làm theo.
 • Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên internet, các ứng dụng trên mạng xã hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động của dự án, phát triển văn hóa đọc, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng của mạng xã hội.

Quyên góp Liên hệ