Thứ năm, 30/12/2021

Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đến Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang

Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đến Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang

Trao tặng 2000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 500 Gel rửa tay sát khuẩn Coslady

Quyên góp Liên hệ