Chủ nhật, 20/06/2021

Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cho Văn phòng HĐND Tỉnh Gia Lai

Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cho Văn phòng HĐND Tỉnh Gia Lai

Quyên góp Liên hệ