Thứ tư, 13/09/2023

Biên bản xác nhận tài trợ trao tặng trao tặng 1.900 cuốn sách giáo khoa trên địa bàn huyện Kbang

Vừa qua ngày 09/09/2023, Nhóm từ thiện Fly To Sky (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Cộng đồng ủng hộ Chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2023 đã trao tặng 1.900 cuốn sách giáo khoa các cấp để hỗ trợ ngành giáo dục và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Quyên góp Liên hệ