Thứ ba, 20/02/2024

Biên bản xác nhận tài trợ Thư viện HARRY DAN

Vừa qua, Nhóm từ thiện Fly To Sky (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) trao tặng 200 cuốn sách đến Thư viện HARRY DAN (Tỉnh Lâm Đồng) trong hoạt động tình nguyện Chương trình "Lì xì sách" năm 2024.

VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM NHÓM

Quyên góp Liên hệ