Thứ bảy, 02/09/2023

Biên bản xác nhận tài trợ tặng Tủ sách Bồ câu trắng tại Trung tâm Nhân đạo Hồng quang

Trong hành trình, đoàn đã trao 100 suất quà, tủ sách Bồ câu trắng, dụng cụ học tập, tổ chức bữa ăn cho trẻ mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang, do các CLB, Đội, Nhóm tình nguyện trực thuộc tham gia đóng góp. Với vai trò là thành viên tích cực của Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam, nhân dịp này Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh TP.HCM cũng tham dự và trao tặng 01 công trình Tủ sách Bồ câu trắng nhằm hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho các em thiếu nhi mồ côi tại Trung tâm.

Nhóm từ thiện Fly To Sky trao tặng Tủ sách Bồ câu trắng hỗ trợ phát triển văn hóa đọc, đồng hành cùng trẻ mồ côi tại Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang (flytoskycharity.vn)

Quyên góp Liên hệ