Thứ năm, 25/01/2024

Biên bản xác nhận tài trợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Cơ

Vừa qua, Nhóm từ thiện Fly To Sky (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) đồng hành cùng Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ trao tặng đến người dân khó khăn huyện Đức Cơ (Tỉnh Gia Lai) trong hoạt động tình nguyện mùa Xuân.

Văn Hiếu | Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai

Quyên góp Liên hệ