Thứ sáu, 19/01/2024

Biên bản xác nhận tài trợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Păh

Vừa qua, Nhóm từ thiện Fly To Sky (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) đồng hành cùng Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Chư Păh trao tặng đến người dân khó khăn huyện Chư Păh (Tỉnh Gia Lai) trong hoạt động tình nguyện mùa Xuân.

Văn Hiếu | Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai

Quyên góp Liên hệ