Chủ nhật, 28/02/2021

Biên bản xác nhận tài trợ 30.000 cái khẩu trang vải kháng khuẩn và 1000 chai rửa tay khô sát khuẩn cho Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Hải Dương

Biên bản xác nhận tài trợ 30.000 cái khẩu trang vải kháng khuẩn và 1000 chai rửa tay khô sát khuẩn cho Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Hải Dương

Quyên góp Liên hệ