Thứ bảy, 26/11/2022

Báo cáo kết quả triển khai Dự án Food Drive Vietnam lần 01 tại thành phố Hồ Chí Minh

- “Food Drive Vietnam” là dự án phi lợi nhuận do Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) nhằm hỗ trợ, chăm lo, đảm bảo lương thực dài hạn, xóa đói và đảm bảo dinh dưỡng cho người yếu thế, dễ bị tổn thương đặc biệt là người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ. Giai đoạn 01 (Thử nghiệm) dự án sẽ tập trung triển khai thực hiện hỗ trợ người vô gia cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Số lần phát phụ thuộc vào số lượng thực phẩm và kinh phí tiếp nhận được.

- Dự án Food Drive Vietnam lần 01 đã được tổ chức thành công vào ngày 20/11/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua Chương trình đã:

+ Trao tặng 110 suất thực phẩm hỗ trợ người vô gia cư tại các tuyến phố tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi suất gồm 01 hộp cơm (thịt kho trứng, rau cải luộc, cơm trắng) và 01 hộp canh cải.

+ Tổ chức nấu ăn tập trung tại nhà của thành viên Chi nhánh, qua đó góp phần giao lưu, sinh hoạt, kết nối giữa các thành viên, tình nguyện viên Chi nhánh. Bên cạnh việc là dịp để bạn thành viên trực tiếp tham gia tự nấu ăn với số lượng lớn, học hỏi cách nấu ăn; đây cũng là cơ hội, môi trường cho hơn 12 bạn tình nguyện viên, đặc biệt là tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, trẻ tuổi có cơ hội được hiểu hơn về cuộc sống của của người yếu thế trong xã hội, từ đó có những hành động cụ thể để hỗ trợ cộng đồng.

- Về tài chính, thu, chi:

+ Tổng hiện kim thu: 2,411,200đ (Hai triệu bốn trăm mười một nghìn hai trăm đồng).

+ Tổng hiện kim chi: 2,411,200đ (Hai triệu bốn trăm mười một nghìn hai trăm đồng).

          + Tổng hiện vật tiếp nhận: 03 kg Túi phân hủy sinh học Gimex II, 01 gói 10 Hộp bã mía Gracz, 01 hộp Muỗng gỗ 10 cái.

          + Tổng giá trị hành trình: 2,500,000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

(Có báo cáo chi tiết theo Mẫu của Bộ Tài chính đính kèm).

Kèm chứng từ gốc: https://drive.google.com/drive/folders/1T1BO92JEg3JVu0j2BbtWyQtT6PRAFMWu?usp=share_link

 

Ban Quản lý các Dự án Chi nhánh TP.HCM

Quyên góp Liên hệ