Thứ năm, 31/03/2022

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Tháng ba biên giới năm 2022

Nhằm đồng hành, sẻ chia, chăm lo đến cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022. Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky báo cáo kết quả cụ thể như sau:

- Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 đã được tổ chức thành công từ ngày 14/3/2022 – 20/3/2022 tại các xã biên giới thuộc 03 tỉnh Gia Lai, Điện Biên, Bình Phước, với tổng giá trị quà trao tặng 156 triệu đồng.

- Thông qua chương trình đã hỗ trợ hơn 500 em học sinh vùng biên giới được sử dụng nước uống sạch khi đến trường ; bổ sung hơn 500 đầu sách vào thư viện trường học vùng biên ; hỗ trợ balo, đồ dùng học tập cho 100 em vùng biên giới núi cao ; hỗ trợ 50 em học sinh khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo có đèn bàn học tại nhà đạt chuẩn và tiết kiệm điện, bảo vệ mắt  ; đồng thời chia sẻ Túi quà an sinh hơn 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 , trao tặng quà cho các chiến sĩ đồn biên phòng, trao quà cho lực lượng y tế cơ sở tại các Trạm Y tế các xã biên giới, trao quà cho 02 em học sinh mồ côi, đặc biệt khó khăn , trao khẩu trang vải kháng khuẩn, xịt không gian cho lực lượng y tế ,…

- Chương trình đã tổ chức vận động nguồn lực từ ngày 17/02/2022 đến ngày 15/3/2022, với 04 lĩnh vực vận động: giáo dục – văn hóa đọc, nước sạch, an sinh xã hội, hỗ trợ phòng, chống Covid-19, qua đó có hơn 50 tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành cùng chương trình.

- Về tài chính: + Tổng giá trị hiện kim thu: 36,396,400đ + Tổng giá trị hiện vật thu: 95,600,000đ + Tổng giá trị hiện kim được tài trợ trừ trực tiếp vào sản phẩm: 24,003,600đ. + Tổng giá trị quà trao tặng: 156,000,000đ .

- Về tình nguyện viên:

+ Chương trình đã tập hợp hơn 60 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chương trình bằng các hình thức trực tuyến và trực tiếp.

+ Trong đó, Ban Tổ chức Chương trình đã thành lập 02 đoàn công tác trao tặng trực tiếp đến Gia Lai và Bình Phước với tổng cộng 17 thành viên, tình nguyện viên (Đối với chương trình tại Điện Biên do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên không thể tham gia trực tiếp).

- Về báo chí, truyền thông, trang tin đưa tin:

+ Báo Gia Lai: https://baogialai.com.vn/channel/12362/202203/to-chuc-chuong-trinh-thang-ba-bien-gioi-tai-xa-ia-nan-5770343/.

+ Truyền hình Gia Lai: https://www.facebook.com/flytoskycharity/videos/1117069185801590 (Cắt trích đoạn phóng sự).

+ Trang tin Huyện ủy Bù Đốp: https://huyenuybudop.vn/doan-the/nhieu-phan-qua-den-voi-hoc-sinh-vung-bien-gioi-xa-phuoc-thien-1571.html

Xem chi tiết tại báo cáo đính kèm./.

Quyên góp Liên hệ