Thứ tư, 02/06/2021

Báo cáo giá trị hàng hóa trao tặng và các khoản chi chuỗi hoạt động hưởng ứng "Ngày làm việc tốt" 2021

Năm 2020 trong tình hình dịch bệnh bùng phát thì Nhóm đã tổ chức phát nước rửa tay cho người dân tại chợ, mái ấm,..... Năm nay để hưởng ứng Ngày làm việc tốt, Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức và thực hiện 08 việc làm tốt cụ thể:

  1. Trao tặng 04 Tủ sách Bồ câu trắng cho 04 Điểm trường tại Krông Pa, tỉnh Gia Lai
  2. Trao tặng 02 Tủ sách Bồ câu trắng cho 02 Trường học mới tu sửa do bão, lũ tại tỉnh Kon Tum
  3. Trao tặng 10 Bình lọc nước gốm cho các Điểm trường tại Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
  4. Tổ chức chương trình “Ngày làm việc tốt” tại Gia Lai.
  5. Tổ chức chương trình “Ngày làm việc tốt” tại TP. Hồ Chí Minh.
  6. Phát 100 Bộ chăm sóc cá nhân cho người vô gia cư tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Pleiku.
  7. Phát 50 Bộ đồ dùng học tập và Bộ sát khuẩn cho các em tại mái ấm (Gia Lai).
  8. Tổ chức cuộc thi chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt” 

 

 

Quyên góp Liên hệ